Luchttechnische
Binnenmilieu Controle

Meten en valideren in ziekenhuizen

Voldoet het binnenmilieu in de ruimtes van uw ziekenhuis nog steeds aan de wettelijke eisen? Om daarvan zeker te zijn laat u uw operatiekamers, isoleerkamers, CSA en bereidingsapotheken controleren en valideren door de onafhankelijke luchtvalidatie specialisten van Meenva.

Download de richtlijnen voor uw ruimte.

"*" geeft vereiste velden aan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzwaart de richtlijnen voor ziekenhuizen continu. Ook de validatie-eisen voor bijvoorbeeld operatiekamers veranderen regelmatig. Hiermee wordt de kwaliteit van het binnenmilieu geborgd. Daarom is het belangrijk om de desbetreffende ruimtes in uw ziekenhuis regelmatig te laten controleren door een deskundige en onafhankelijke meet- en validatiespecialist. Meenva is zo’n partij. Heeft u bij een nieuwe ruimte behoefte aan een opleveringsvalidatie of een as-built validatie? Ook dan staan wij voor u klaar.

Preventief meten en valideren voorkomt ongepland onderhoud

Ook om ongepland onderhoud aan en stilstand van uw operatiekamers te voorkomen is het cruciaal om deze preventief en periodiek te laten controleren en valideren. Als experts in de validatie van ruimtes in ziekenhuizen voeren wij de metingen uit volgens de officiële normeringen die gelden voor ziekenhuizen. Heeft u daar bovenop nog specifieke eisen? Wij horen het graag. Dan houden onze gekwalificeerde vakmensen daar rekening mee. Uiteraard doen zij dat met hoogwaardige en gekalibreerde apparatuur. Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Rapportage met kwaliteitsscore

De overzichtelijke rapportage die u na afloop van ons ontvangt geeft niet alleen aan of de ruimte in uw ziekenhuis wel of niet aan de richtlijnen voldoet, maar ook hoe hoog de beoordeling is. Met deze kwaliteitsscore kunt u de buitenwereld tonen hoe goed uw ziekenhuis op dit gebied presteert of de verbeterpunten aanpakken om hiermee de kwaliteit te verhogen. Zijn er afkeuren? Wij denken met u mee en helpen u naar een oplossing te zoeken, zodat we uw operatiekamer, isoleerkamer of bereidingsapotheek zo snel mogelijk weer veilig vrij kunnen geven. Zo denken wij graag met u mee.

Wat wij meten en valideren

In ruimtes zoals operatiekamers, bereidingsapotheken, isoleerkamers, hartkatheterisatiekamers (HCK) en de centrale sterilisatieafdeling (CSA) meten en valideren wij:

 1. Microbiologische luchtkwaliteit
 2. Microbiologische contactafdrukken
 3. Deeltjesclassificatie
 4. Drukverschillen
 5. Luchtstromingspatronen
 6. Luchtdebiet
 7. Ventilatievoud
 8. Circulatievoud
 9. Luchtsnelheden
 10. Integriteit HEPA-filters
 11. Richtlijn 7
 12. Richtlijn 8
 13. Hersteltijd
 14. Relatieve vochtigheid
 15. Geluidssterkte
 16. Lichtsterkte

De normen en richtlijnen die wij volgen.​

 • Luchtbeheersplan
 • Richtlijn Federatie van Medisch Specialisten, april 2022: Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers
 • WIP-richtlijn, november 2014: Wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne en addendum april 2016
 • VCCN-richtlijn 7, juni 2017: Testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust
 • VCCN- Richtlijn 8, oktober 2019 Monitoring van OK’s in Gebruik
 • VCCN-Richtlijn 11: CSA Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart
 • ISSO-publicatie 31, februari 2014: Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties
 • IGJ-toetsingskader, april 2016: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • NEN-EN-ISO 14644-1, januari 2016: Stof- en kiemarme ruimten en omgevingen – Deel 1: Classificatie van luchtreinheid op basis van deeltjesconcentraties
 • NEN-EN-ISO 14644-3, januari 2019: Stof- en kiemarme ruimten en omgevingen – Deel 3: Beproevingsmethoden
 • EU GMP Annex 1 – Manufacture of Sterile Medicinal Products
 • EN 12469 Biotechnology – Performance criteria for microbiologisch safety cabinets

Download de richtlijnen voor uw ruimte.

"*" geeft vereiste velden aan

GA VOOR ZEKERHEID

KIES MEENVA

U wilt toch ook de zekerheid dat het binnenmilieu in de ruimtes van uw ziekenhuis nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet? Laat dan uw operatiekamers, isoleerkamers en bereidingsapotheken controleren en valideren door de onafhankelijke specialisten van Meenva. Vinden wij verbeterpunten? Dan adviseren wij u wat u daaraan kunt laten doen.